Anti-KB

Reakce na zavedení nových podmínek internetového bankovnictví Komerční banky

[Návrat na hlavní stránku]

<< Předchozí zpráva         Následující zpráva >>

Vyjádření centrály KB tlumočené vedoucí KT pobočky


From: "Polakova Jirina Ing." <jirina_polakova(zavinac)kb(tecka)cz>

To: "Viktor Johánek" <viktor(zavinac)johanesville(tecka)net>

Date: Fri, 22 Sep 2006 17:54:19 +0200

Subject: Internetové bankovnictví


Vážený pane Johánku,

 

k Vašemu e-mailu ze dne 2. 9. 2006, který se týkal připomínek ke změnám v internetovém bankovnictví a požadavků na kompenzaci, sdělujeme následující.

 

Záležitost akceptace změn prováděných Komerční bankou je upravena ve Všeobecných obchodních podmínkách KB

v článku XXXI. Změna všeobecných obchodních podmínek a produktových podmínek takto:

 

1. Všeobecné podmínky a každé Produktové podmínky je možné měnit pouze dohodou mezi Bankou a Klientem. Klient i Banka souhlasí, že Všeobecné podmínky a Produktové podmínky budou měněny následujícím postupem:

 

2. Banka je oprávněna navrhovat změny Všeobecných podmínek nebo Produktových podmínek zejména v návaznosti na změny právních předpisů, v zájmu zlepšení kvality poskytovaných Bankovních služeb Klientům a s ohledem na obchodní cíle Banky. Banka informuje písemně Klienta o tom, že navrhuje změnu Všeobecných podmínek nebo Produktových podmínek nejméně 30 kalendářních dnů před navrhovaným dnem účinnosti navrhovaných změn ve zprávě o zúčtování, či jiným vhodným způsobem, a to včetně informace o navrhovaném dnu účinnosti a informace o tom, že je Klient povinen se s navrhovaným zněním Všeobecných podmínek či Produktových podmínek seznámit buď v obchodních místech nebo na webových stránkách Banky. Banka je povinna vyvěsit a mít k dispozici navrhované znění v obchodních místech Banky a rovněž je mít k dispozici na webových stránkách Banky.

 

3. Pokud Klient písemně nesdělí nesouhlas s navrhovanou změnou či doplněním nejpozději v Obchodní den před navrhovaným dnem účinnosti, a přijímá-li nadále Bankovní služby poskytované Bankou, platí, že navrhovanou změnu Všeobecných podmínek nebo Produktových podmínek přijal s účinností ode dne účinnosti navrženého Bankou. Změny Všeobecných podmínek nebo Produktových podmínek se týkají jak nových, tak dříve poskytovaných Bankovních služeb, pokud nebude v Produktových podmínkách stanoveno jinak. V případě, že Klient vysloví svůj nesouhlas s navrženou změnou, je Banka oprávněna vypovědět dotčený smluvní vztah.

 

Pro upřesnění sdělujeme, že dne 24. 7. 2006 bylo zveřejněno upozornění na nové podmínky na vývěsce aplikace a nové podmínky zpřístupněny na www.mojebanka.cz (v sekci "Stáhněte si") a také na www.kb.cz (v sekci "Důležité informace"). Podmínku zveřejnění změny podmínek dle shora uvedeného ustanovení VOP tak Komerční banka splnila. Informace o změnách v systému zabezpečení, kterou jste obdržel e-mailem dne 12. 8. 2006, Vám byla zaslána jako dodatečná připomínka, nad rámec smluvní úpravy.

 

 

K Vašemu požadavku na řešení celé záležitosi a finanční kompenzaci sdělujeme, že nadále platí naše původní stanovisko ze dne 1. 9., ve kterém jsme Vám nabídli poskytnutí a zaslání zdarma čtečky čipových karet + čipové karty (již bylo provedeno) a poskytnutí slevy na poplatcích za vedení účtu jako kompenzaci za období, po které nebudete moci z technických důvodů Mojibanku používat + úhrady nákladů na poštovné v souvislosti s předáním smluvní dokumentace.

 

Námi učiněná nabídka nemá žádné právní důsledky ve vztahu k našemu postupu při změně podmínek a zvýšení bezpečnosti přímého bankovnictví, považujte ji za kompenzaci nepříjemností, které Vám v souvislosti s touto změnou vznikly, a za něž se Vám omlouváme.

 

Vaše další požadavky týkající se zejména znění smluvních ujednání a veřejné nabídky ostatním klientům registrujeme, ovšem spadají do sféry obchodního vedení banky, které není a ani nemůže být řešeno na úrovni vztahu mezi Bankou a konkrétním klientem.

 

Vážený pane Johánku,

věříme, že rozumíte námi realizovanému řešením a respektujete i důvody, pro které k předmětným změnám muselo dojít. Prosím sdělte nám Vaše stanovisko k otázce souhlasu ze zněním nových podmínek a dalšího trvání smluvního vztahu o využívání přímého bankovnictví. Samozřejmě budeme respektovat i Váš případný nesouhlas, ovšem v takovém případě budeme nuceni vypovědět vzájemný vztah v oblasti přímého bankovnictví, a to v souladu s Všeobecnými podmínkami, článek XXXI., bod 3.

 

Jako alternativu si Vám pro takový případ dovolujeme nabídnout možnost obsluhovat účet prostřednictvím telefonního bankovnictví - Expresní linku. Pro volání ze zahraničí je určena speciální linka +420 485 262 124, která je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V případě volání ze zahraničí jsou účtovány standardní telef. poplatky, v tuzemsku je využívání Expresní linky pro klienty zcela zdarma.

 

Vážený pane Johánku, očekáváme Vaši zprávu v nejbližším termínu a do té doby zůstáváme s přátelským pozdravem

 

JIŘINA POLÁKOVÁ

Head of Retail

Group Branch Klatovy

Region Southwest Bohemia

 

Komerční banka, a. s.

nám. Míru 166/1

339 19 Klatovy

tel: +420 376 342 312

fax: +420 376 311 020

gsm: +420 602 660 983

e-mail: jirina_polakova(at)kb(dot)cz

www.kb.cz

 

 


Poznámka: Osobní či jinak citlivá data obsažená v této korespondenci jsem odstranil nebo nahradil znaky "X". E-mailové adresy jsou modifikovány tak, aby nebyly přístupné spammerským robotům.

 

[Návrat na hlavní stránku]


© 2006, Viktor Johánek