Anti-KB

Reakce na zavedení nových podmínek internetového bankovnictví Komerční banky

[Návrat na hlavní stránku]

<< Předchozí zpráva         Následující zpráva >>

Vyjádření Centra stížností a reklamací klientů KB


From: "Pokorna Jana Mgr." <jana_pokorna(zavinac)kb(tecka)cz>

To: "Viktor Johánek" <viktor(zavinac)johanesville(tecka)net>

Date: Fri, 13 Oct 2006 15:17:09 +0200

Subject: Odpověď na Vaši stížnost


Vážený pane doktore,

 

standardní cestou (tzn. doporučeným dopisem) Vám zasíláme naši odpověď na Vaši stížnost, jejíž řešení jsme převzali. Pro urychlení komunikace přikládám znění našeho stanoviska v elekronické podobě.

 

 

S přáním pěkného víkendu

 

JANA POKORNÁ

Client Complaints Center

Arm - Chief Executive Officer and Chairman of the Board

 

Komerční banka, a. s.

Na Příkopě 969/33

114 07 Praha 1

tel: +420 222 432 795

fax: +420 224 243 090

e-mail: jana_pokorna@kb.cz

www.kb.cz

 

 

 

Následuje příloha (původně v DOC formátu):

=================================================================

 

V Praze dne 11. října 2006

Čj. 181/7240/2006

 

 

Vážený pane doktore,

 

rádi bychom Vás touto cestou informovali, že jsme převzali řešení Vaší stížnosti na změny provedené v internetovém bankovnictví.

 

Jsme informováni, že v rámci řešení Vašich připomínek Vám byla na náklady Komerční banky zaslána čtečka čipových karet a vlastní karta. K téže zásilce je rovněž připojen návrh nové smlouvy na používání čtečky a čipové karty. Bohužel v důsledku potíží spojených s mezinárodní přepravou zásilky DHL nebyla zásilka dosud doručena k Vašim rukám. Věříme však, že se tak v nejbližší době stane. Převzetí zásilky z Vaší strany bude bez dalších nákladů.

 

Při využívání certifikátu na čipové kartě budou účtovány poplatky za transakce dle platného ceníku Komerční banky, v téže výši jako dosud při využívání souborového certifikátu. Pro zohlednění potíží se službou Moje banka, kterou jste nemohl využívat od 25.8.2006, Vám byla nabídnuta již Vaší pobočkou sleva na poplatcích a to tak, že po dobu 3 měsíců nebudou účtovány poplatky za vedení Vašeho účtu.

 

Další požadované finanční odškodnění ve smyslu Vašeho požadavku Vám můžeme poskytnout na základě Vámi předložených dokladů o vynaložených částkách. Tyto doklady prosím zašlete na shora uvedenou adresu.

 

Vážený pane doktore, považujeme za nutné zdůraznit, že jak jste již byl informován, posílená bezpečnost systémů Komerční banky již neumožňuje provádět transakce prostřednictvím služby Moje banka s použitím souborového certifikátu bez současného zadání číselného kódu doručeného prostřednictvím SMS. Podle starých podmínek tedy není možné službu dále poskytovat ani využívat, a to i tehdy, když klient vyjádří nesouhlas s novými podmínkami. V takovém případě je pro další fungování vzájemného vztahu nutná dohoda o novém způsobu využití internetového bankovnictví.

 

 

Věříme, že řešení s využitím certifikátu na čipové kartě bude z Vaší strany akceptováno, případně že se rozhodnete využívat služby naší banky jinými způsoby přímého bankovnictví (profibanka, telefon). Pokud společně nenalezneme řešení, které by Vás uspokojilo, bude opravdu jedinou možností ukončit vztah využívání přímého bankovnictví.

 

S pozdravem

 

Komerční banka, a.s.

 

 

Ing. Martin Fiala

vedoucí Centra stížností

a reklamací klientů

 

Mgr. Jana Pokorná

specialista kvality

Centrum stížností a reklamací klientů

 

 

 

P.S. Tímto dopisem současně potvrzujeme, že ombudsman Komerční banky, a.s., pan prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc., obdržel Váš e-mail ze dne 7. října 2006 a že se Vaším podnětem bude zabývat. Své stanovisko Vám v souladu s Chartou ombudsmana Komerční banky, a.s., kterou pro Vaši informaci přikládáme, zašle doporučeným dopisem.


Poznámka: Osobní či jinak citlivá data obsažená v této korespondenci jsem odstranil nebo nahradil znaky "X". E-mailové adresy jsou modifikovány tak, aby nebyly přístupné spammerským robotům.

 

[Návrat na hlavní stránku]


© 2006, Viktor Johánek