Anti-KB

Reakce na zavedení nových podmínek internetového bankovnictví Komerční banky

[Návrat na hlavní stránku]

<< Předchozí zpráva         Následující zpráva >>

Moje odpověď Centru stížností a reklamací


From: "Viktor Johánek" <viktor(zavinac)johanesville(tecka)net>

To: "Pokorna Jana Mgr." <jana_pokorna(zavinac)kb(tecka)cz>

Date: Mon, 16 Oct 2006 02:20:14 -0700

Subject: Re: Odpověď na Vaši stížnost


Vážená paní Pokorná,

 

děkuji za zprávu a oficiální vyjádření Komerční banky. Tímto rovněž potvrzuji, že v pátek 13.10.2006 jsem obdržel zaslanou čtečku čipových karet a vlastní kartu, včetně související dokumentace. Kroky potřebné pro aktivaci čipové karty nicméně provedu až poté, co obdržím vyjádření ombudsmana KB a potažmo až bude celý případ alespoň ve vztahu vůči mně uspokojivě vyřešen (což zahrnuje především uhrazení požadovaných finančních kompenzací).

 

Co se týče obecného právního problému (porušení VOB) a plošné kompenzace vůči všem ostatním dotčeným klientům, platí beze změny to, co jsem již uvedl dříve. Tedy že budu trvat nejen na zmíněné plošné kompenzační nabídce, ale také na jednoznačném postavení KB před zodpovědnost za porušení VOB, za což předpokládám přinejmenším udělení finanční pokuty nebo jiného adekvátního trestu. Předpokládám, že ombudsman se ve svém dopise k tomuto problému vyjadřuje, další můj postup tedy bude záležet právě především na obsahu tohoto dopisu.

Ohledně jednoho z mnou kritizovaných porušení VOB se ve svém dopise vyjadřujete slovy: "Podle starých podmínek tedy není možné službu dále poskytovat ani využívat, a to i tehdy, když klient vyjádří nesouhlas s novými podmínkami. V takovém případě je pro další fungování vzájemného vztahu nutná dohoda o novém způsobu využití internetového bankovnictví.". To je ovšem spíše vyjádření technické stránky věci, mne jako zákazníka nemusí zajímat, že váš systém neumožňuje individuálně ponechat starý způsob autorizace. Já jako zákazník jsem pouze viděl, že KB přešla na nové podmínky i navzdory mé stížnosti. Předpokládám, že aby váš postup byl v souladu s VOB, měli jste mi do uzavření nové dohody mezi mnou a KB ponechat stávající podmínky, pokud jste mi už nenabídli rozvázání smlouvy (spojené s uhrazením s tím spojených nákladů, neboť by se jednalo o důsledek vašeho svévolného kroku, nikoliv mého).

 

Dovolte mi ještě vyjádřit se k dokladům, které požadujete jako podmínku proplacení druhotných škod, které mi KB svým postupem způsobila. Takové doklady samozřejmě těžko seženu, pokud bych si je neměl napsat sám (což byste asi těžko uznali). Mělo se jednat o mnou odhadnutý ekvivalent času, energie a dodatečných financí, které jsem musel ve spojení s řešením tohoto případu vynaložit. Domnívám se, že uvedená částka je spíše výrazně podhodnocená a mělo se tedy jednat spíše o symbolické finanční vyrovnání KB s mojí osobou. Kdybych měl totiž v zájmu symetrie vynásobit čas, který mě tato patálie stála (a to ještě nejsme zdaleka u konce) sazbami, které jsou obvyklé na pobočkách KB (tedy řádově desítky korun za typicky několikaminutovou práci pokladní nebo bankovního úředníka), pak bychom se jistě dostali na desítky tisíc.

Řádově menší škody mi pak vznikly tím, že jsem musel po dobu nefunkčnosti internetového bankovnictví KB (která stále trvá) několik nejnutnějších plateb vyřídit přes účty třetích osob, kterým pak budu muset takto vzniklé dluhy uhradit, a to včetně bankovních poplatků, úroků a nákladů na komunikaci s dotyčnými osobami. Nicméně ani na toto nemám pochopitelně žádné písemné potvrzení a náklady na jejich získání by zřejmě nebyly úměrné dalšímu vynaloženému úsilí a prostředkům.

Pokud se snažíte hřešit na to, že nemůžu své oprávněné (a znovu opakuji, že spíše značně podhodnocené) nároky podložit patřičnými potvrzeními, pak tím jen dokazujete, že nehodláte udělat ani o vlas více, než k čemu jste smlouvami a zákony nuceni a že spokojenost zákazníka vám naprosto nic neříká. Po dosavadních zkušenostech si nedělám velké iluze a předpokládám, že bych se nejspíše nedočkal ani čtečky čipových karet a karty, kdyby neměli zástupci KB strach z právních postihů, tlaku veřejnosti a negativního mediálního dopadu. Mohu vás však ujistit, že tento strach je opodstatněný a že ze svých nároků nehodlám nijak slevit ani po vašem "velkorysém gestu" zaslání čtečky a karty zdarma a "odpuštění" poplatků za dobu nefunkčnosti služby.

 

V závislosti na odpovědi, kterou obdržím od ombudsmana KB a finančního arbitra (jemuž jsem stížnost také adresoval), pak učiním případné další kroky ve smyslu medializace tohoto případu. Pokud ovšem KB svůj postoj ještě včas přehodnotí a přijde s uspokojivým řešením (např. přistoupením na můj návrh), pak samozřejmě nebudu mít k dalším pokračování v této kauze žádný důvod. Vše tedy nyní záleží především na postoji samotné KB.

 

 

S pozdravem,

 

Viktor Johánek


Poznámka: Osobní či jinak citlivá data obsažená v této korespondenci jsem odstranil nebo nahradil znaky "X". E-mailové adresy jsou modifikovány tak, aby nebyly přístupné spammerským robotům.

 

[Návrat na hlavní stránku]


© 2006, Viktor Johánek