Anti-KB

Reakce na zavedení nových podmínek internetového bankovnictví Komerční banky

[Návrat na hlavní stránku]

<< Předchozí zpráva        

Moje reakce na stanovisko Centra stížností a reklamací klientů


From: "Viktor Johánek" <viktor(zavinac)johanesville(tecka)net>

To: "Martin Fiala" <martin_fiala(zavinac)kb(tecka)cz> a "Pokorna Jana Mgr." <jana_pokorna(zavinac)kb(tecka)cz>

Date: Sat, 04 Nov 2006 00:46:51 -0800

Subject: Reakce na Čj. 198/7240/2006


Vážený pane Fialo,

 

jsem rád, že alespoň ve věci stavebního spoření KB svoji chybu přiznala a postupně provedla nápravu dle mých požadavků. Trochu mě jen mrzí, že tak učinila až na můj soustavný a dlouhodobý nátlak a nikoliv sama od sebe, jak by se slušelo na instituci, které záleží na spokojenosti jejich klientů. Místo usilovného dovolávání se svých práv bych za standardní postup považoval automatické naplňování těchto práv ze strany banky.

 

Nyní se tedy budu věnovat vašemu poslednímu vyjádření k problému změny podmínek internetového bankovnictví. Bohužel mi v zásadě nepřineslo nic nového, KB evidentně ze své pozice nehodlá ustoupit.

 

Píšete, že poslední změna podmínek IB nebyla standardní a že jste byli v časové tísni. Nezlobte se na mě, pane Fialo, ale důvody, které KB k tomuto kroku vedly, mě naprosto nezajímají. Banka by jistě také nepřijala mé výmluvy (ať by byly sebedůvodnější) v situaci, kdy bych nedostál svým závazkům vůči ní, např. se zpozdil s nějakou platbou. Ve smlouvě o založení účtu a provozování IB se obě strany zavázaly k dodržování Všeobecných obchodních podmínek, z čehož nelze činit žádné výjimky. Jednou VOB existují, tak je třeba je dodržovat. Ostatně jejich autorem je KB sama a co si budeme namlouvat, jsou napsány tak, aby vyhovovaly především bance. Ovšem když už jsem s nimi souhlasil a řídím se jimi, právem požaduji totéž od druhé strany.

 

Podle vás ovšem i přesto KB svoji povinnost informovat klienty nejméně 30 dnů předem splnila. Už ve svých předchozích dopisech jsem psal, proč se domnívám, že rozhodně nesplnila, zřejmě jste ale asi nečetl pozorně. Stejně nepozorně jste pak nejspíš také četl VOB, konkrétně článek XXXI, který jste sami několikrát citovali na svou obhajobu. Podle něho totiž ani informace na webových stránkách, ani na vývěskách poboček banky není dostatečná k naplnění informační povinnosti - k tomu je třeba přímého písemného sdělení zákazníkovi, které však proběho až o téměř tři týdny později. A to pomíjím skutečnost, že by pro vás zřejmě bylo obtížné dokazovat, že upozornění na webu a pobočkách skutečně bylo umístěno již od 24.7.2006, jak tvrdíte. Můžete mi takový důkaz předložit? Již jsem vás na to upozorňoval a vy místo toho, abyste případně ukázal, v čem se v interpretaci VOB mýlím, znovu jen zopakoval totéž, co mi již psala paní Poláková. Nemám tedy žádný důvod se domnívat, že je má interpretace chybná.

 

Dle vašich slov "měli čtečku i kartu možnost obdržet všichni vaši klienti, kteří pobývají v zahraničí". K tomu mi dovolte hned tři komentáře:

 

1) Zajímalo by mě, jakým způsobem jste zjistili, kdo trvale nebo často pobývá v zahraničí. Předpokládám, že spousta takových lidí (možná většina) má stále vedeno trvalé bydliště v České Republice. Pokud by KB informací o aktuálním místě pobytu disponovala, pak by se jednalo o zřejmý zásah do soukromí klientů, ale hluboce o tom pochybuji. Proto vaše tvrzení nemůže být pravdivé už z principu.

 

2) Problémy se změnou podmínek IB můžou mít i jiní lidé než jen ti pobývající v zahraničí, viz má předchozí korespondence. Z toho důvodu jsem navrhoval plošnou nabídku čtečky a čipové karty zdarma, nikoliv jen jedné skupině zákazníků.

 

3) Velice také záleží na tom, jaký je pravý význam vaší formulace "měli možnost zdarma získat". Je velký rozdíl mezi tím, kdy tuto možnost jasně, včas a bez dalších bariér banka přímo nabídne všem dotčeným klientům (jak stále požaduji já), a tím, kdy neochotně povolíte jen v případě několika málo klientů, kteří měli dostatek vytrvalosti a stěžovali si stejně intenzivně, jako já (již mě díky webovým stránkám kontaktovala řada podobně postižených lidí, kteří tuto zkušenost beze zbytku potvrzují). Pokud ten rozdíl nevidíte, pak bohužel musím konstatovat, že nejste osoba hodná své funkce. A když už jsme u toho, poskytli jste i finanční náhradu za neoprávněně vybrané poplatky za vedení IB po dobu nemožnosti využívání plné funkčnosti IB těmito zákazníky? Doufám, že si uvědomujete, že pokud nikoliv, jednalo se z vaší strany o jasné porušení zákona, a to bez ohledu na skutečnost, jestli si toho dotyční všimli nebo jestli si na to potažmo stěžovali.

 

Zaráží mě dále, jak se stavíte k části mé stížnosti, týkající se svévolného přechodu na nové podmínky provozování IB u mého účtu navzdory mé písemné a včasné stížnosti. Technické problémy, které by s tím případně byly spojené, mne opět vůbec nezajímají a nemohou sloužit jako výmluva pro porušení VOB. Podrobněji jsem tímto tématem zabýval v mém předchozím mailu adresovaném reklamačnímu oddělení KB, v dnešním dopise se k tomu však již nijak nevyjadřujte. Předpokládáte, že vaším mlčením se pochybení KB samo vymaže?

 

Váš přístup založený na tom, že "kompenzacemi" (které by měly samy o sobě být samozřejmostí, neboť v případě jejich nenaplnění byste se dopustili nezákonného jednání) umlčíte hrstku těch klientů, kteří nejvíce křičí a od kterých vám hrozí případné právní stíhání, nemá nic společného s mou představou o "docílení spokojenosti zákazníka". KB udělala velkou chybu, kterou se následně snaží ututlat s minimálními možnými náklady. Pane Fialo, takto si opravdu férový a vstřícný přístup k zákazníkovi nepředstavuji. To, co zatím předvádí KB, není nic víc než jen jakási "nutná sebeobrana", zájem o zákazníky z toho nečiší ani trošku. Jestli opravdu už "nevíte, co dalšího byste mi mohli nabídnout" (mám-li citovat z konce vašeho dopisu), pak by možná nebylo na škodu si přečíst mé předchozí e-maily, kde jsem své požadavky přehledně shrnul.

 

Váš poslední dopis na mě působí dojmem vyjádření definitivního postoje KB. Vezmu-li současně v úvahu fakt, že ombudsman KB se tímto problémem odmítl zabývat, budu celou věc nadále řešit s finančním arbitrem, panem JUDr. Ing. Otakarem Schlossbergerem. Ten již také zahájil jednání s ČNB.

Navíc, jelikož se domnívám, že jsem KB již dal dostatek času a příležitostí svůj postoj přehodnotit, zároveň s tímto dopisem dnes odesílám několika novinovým vydavatelstvím a televizním stanicím tiskovou zprávu, popisující celou kauzu i s odkazem na webové stránky, které obsahují podrobné informace, včetně veškeré korespondence mezi mnou a KB (váš poslední dopis nevyjímaje). I kdyby se mi již nepodařilo dosáhnout patřičné kompenzace vůči mé osobě i vůči ostatním postiženým klientům, budu nadále alespoň usilovat o to, aby byla KB adekvátním způsobem právně postihnuta za masivní porušení VOB a aby pocítila negativní mediální dopad, který bude jistě následovat. Bohužel jste mi nedali jinou možnost a doufám, že uznáváte, že jsem již vyčerpal všechny možnosti přímé smírné dohody mezi mnou a KB.

 

 

S pozdravem,

 

Viktor Johánek


Poznámka: Osobní či jinak citlivá data obsažená v této korespondenci jsem odstranil nebo nahradil znaky "X". E-mailové adresy jsou modifikovány tak, aby nebyly přístupné spammerským robotům.

 

[Návrat na hlavní stránku]


© 2006, Viktor Johánek